مراحل ثبت نام

در صفحه ی اصلی سایت  همایش گزینه عضویت را انتخاب کنید. پس از تکمیل اطلاعات فرم، ایمیلی به آدرس الکترونیک شما ارسال می شود که پس از تایید آن نام کاربری و رمز ورود در اختیار شما قرار خواهد گرفت که نشانه ی تایید ثبت نام شماست. در ادامه با انتخاب گزینه ی ورود به سامانه به صفحه ی شخصی خود وارد شده و کار ارسال مقاله (مقالات) را انجام دهید.