دولین جلسه هماهنگی دومین همایش کشوری کلاسهای چند پایه برگزار شد
1398-11-27
دولین جلسه هماهنگی دومین همایش کشوری کلاسهای چند پایه برگزار شد

دومین جلسه هماهنگی همایش کشوری کلاسهای چند پایه با حضور مدیر امورپردیس های استان واعضای هیات علمی درسالن جلسات دانشگاه برگزار شد.در این جلسه دکتر محمدی مدیر امورپردیس های استان  برگزاری همایش های علمی در دانشگاه فرهنگیان را بیانگر اعتلای علمی و پژوهشی دانست وافزود: یکی از حوزه هایی که در دانشگاه به عنوان رسالت اصلی همیشه بایستی در حال فعالیت وتکاپو باشد حوزه پژوهش است لذا تمام تلاش مجموعه دانشگاه فرهنگیان استان نیز در راستای ارتقا سطح پژوهش وحفظ جایگاه خود در کشور می باشد.درادامه اعضای جلسه در خصوص چگونگی برگزاری دومین همایش کشوری بحث وتبادل نظر نمودند که در پایان مصوباتی دراین خصوص اخذ گردید